Wrocław


Strona główna -> Polska -> Wrocław
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Wrocław jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych rzec można bez wahania miast Polski. Położony u podnóża Sudetów, nad rzeką Odrą , poprzecinany jej licznymi dopływami i kanałami, jest wyjątkowym miastem 12 wysp i ponad stu mostów. Miasto bogate w zieleń i rozliczne parki. Wrocław posiada bogate zaplecze naukowe, kulturalno – rozrywkowe oraz rekreacyjno sportowe. Liczne parki, ośrodki turystyki rzecznej i wodnej. Wrocław jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych rzec można bez wahania miast Polski. Położony u podnóża Sudetów, nad rzeką Odrą, poprzecinany jej licznymi dopływami i kanałami, jest wyjątkowym miastem 12 wysp i ponad stu mostów. Miasto bogate w zieleń i rozliczne parki. Wrocław posiada bogate zaplecze naukowe, kulturalno – rozrywkowe oraz rekreacyjno sportowe. Liczne parki, ośrodki turystyki rzecznej i wodnej. Początki Wrocławia sięgają X wieku. Wzmianki pochodzą z bulli papieskiej która ustanawiała w grodzie siedzibę biskupstwa wrocławskiego, podległego arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu. Największy rozwój przypada na XIX i XX wiek. W czasie wojny znacznie zniszczony, jednak dość szybko powrócił do świetności iż stał nie tylko rozbudowany , ale i znacznie rozwinięty pod każdym aspektem. Wrocław to czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce – ponad 600 tys. mieszkańców, a piąte pod względem powierzchni – 293 km². Dzieli się na 5 dzielnic: Stare Miasto, Śródmieście, Fabryczna, Psie Pole, Krzyki. To wielki ośrodek przemysłowy, handlowo-usługowy i kulturalno-naukowy oraz węzeł komunikacyjny, stolica metropolii wrocławskiej Kościoła rzymskokatolickiego i kilku diecezji.


Ostrów Tumski - najstarsza część Wrocławia z Archikatedrą.

Gospodarka

Wrocław jest drugim po Warszawie, największym skupiskiem zakładów przemysłu elektromaszynowego w kraju. Ponadto funkcjonują tu fabryki maszyn dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i budownictwa, wytwórnia pojazdów ciężarowych, przemysł chemiczny, odzieżowy, drzewny, włókienniczy i materiałów budowlanych. Przemiany gospodarcze lat 90-tych XX w. spowodowały likwidację niektórych zakładów pracy i redukcję zatrudnienia; równocześnie nastąpił szybki rozwój sektorów nieprodukcyjnych, powstało wiele instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, promocję miasta i współpracę międzynarodową. Wrocław to także duży ośrodek finansowo-ubezpieczeniowy z rozbudowaną infrastrukturą usługową oraz jeden z największych w kraju węzłów kolejowych (zbiega się tu 11 linii). Poza tym jest istotnym węzłem drogowym i lotniczym.

Nauka

Miasto jest jednym z głównych ośrodków naukowych i szkolnictwa wyższego w kraju, z wieloma uczelniami państwowymi, teologicznymi, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych oraz wyższymi szkołami prywatnymi. We wrocławskim oddziale Polskiej Akademii Nauk (z licznymi instytutami) prowadzone są badania naukowe; liczne biblioteki udostępniają bogate księgozbiory; w wysokiej rangi teatrach odbywają się premiery sztuk; a muzea gromadzą imponujące kolekcje sztuki. We Wrocławiu odbywa się wiele imprez kulturalnych: muzycznych, teatralnych i filmowych; działają też liczne towarzystwa społeczno-kulturowe. 21 czerwca 2011 r. Wrocław został wybrany Europejską Stolicą Kultury roku 2016.

Historia

Początki istnienia Wrocławia związane są z rokiem tysięcznym, kiedy to na tych terenach powstało biskupstwo, jednak 150 lat wcześniej już osiedlały się tu plemiona słowiańskie tworząc osady. Najważniejszą i najstarszą dzielnica miasta jest Ostrów Tumski, od którego zaczęło się osadnictwo. Początkowo rejon znajdował się pod panowaniem Piastów. Około 1241 roku w obronie przez Mongołami mieszkańcy opuścili gród paląc go. Z pogromu ocalał jedynie zamek. Z ocaleniem go wiąże się legenda o cudownym zjawisku na niebie, które wystraszyło Tatarów i zmusiło do odstąpienia od oblężenia. Po odbudowie miastem rządzili królowie czescy a następnie Habsburgowie.  Jako miasto śląskie swoją historię wiąże ściśle z przemianami na Śląsku, przechodząc z rąk czeskich w pruskie i polskie. Nie uniknęło tez oblężenia napoleońskiego. W XVIII-XIX w. Wrocław był ośrodkiem myśli oświeceniowej oraz miejscem wystąpienia przeciwko germanizacji, w obronie polskiej ludności Śląska, czy przeciwko policyjnemu systemowi rządów państwa pruskiego. Po 1812 r. w mieście nastąpił szybki rozwój gminy żydowskiej, wzniesiono synagogi, założono Żydowskie Seminarium Teologiczne. Warto dodać, że w 1933 r. we Wrocławiu mieszkało już 20 tys. Żydów, którzy po wybuchu II wojny światowej (w wyniku prześladowań) zginęli albo uciekli. Od II połowy XIX w. miasto stało się ważnym ośrodkiem przemysłu (m.in. fabryka cygar, przemysł włókienniczy, fabryka wagonów i maszyn), nastąpił rozwój kolei i żeglugi na Odrze, zaczęła działać gazownia (w 1847 r.) i elektrownia (w 1893 r.), wzrastała liczba ludności z około 100 tys. w 1840 r., do 500 tys. w 1909 r. Od połowy XIX w. i w okresie międzywojennym pomimo swej przynależności do Niemiec, we Wrocławiu funkcjonowały polskie organizacje i instytucje, które zlikwidowano we wrześniu 1939 r.

II wojna światowa

Okres wojny jest znamienny dla miasta. Z powodu jego przynależności do Śląska a w konsekwencji również do Prus Niemcy uznali je za twierdze i nazwali Festung Breslau. Jako twierdza było siedzibą ważnych niemieckich oficjeli, ale zarazem było tez narażone na bombardowania radzieckie w 1945 roku. Brało w nich udział 750 samolotów. W wyniku walk między zostało zniszczone 70% miasta, a zabudowa niektórych dzielnic została zrównana z ziemią. W czasie wojny na terenie Wrocławia utworzono 4 podobozy obozu koncentracyjnego Gross-Rossen, 7 oddziałów roboczych, głównie jeńców radzieckich, 25 przymusowych obozów pracy. Mieściło się tu więzienie karne, więzienie śledcze i obóz przejściowy. 2 sierpnia 1945 roku Śląsk z Wrocławiem przyznano Polsce podczas konferencji pokojowej w Poczdamie. W wyniku tej decyzji wysiedlono ludność niemiecką, a zasiedlano teren uchodźcami ze wschodu. I z centralnej Polski. Po wojnie Wrocław odbudowano i rozbudowano. Poszerzono jego granice, przyłączając okoliczne wsie: Zgorzelisko, Zakrzów, Wójtów, Sołtyskowice i inne. W listopadzie 1945 r. otwarto Uniwersytet Wrocławski, teatr pod dyrekcją T. Trzcińskiego, oraz powstało Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Miasto ponownie stało się ośrodkiem życia gospodarczego, naukowego i kulturalnego Dolnego Śląska.

Zabytki

Architektura Wrocławia mocno ucierpiała podczas wojny, ale część budynków zachowała się, a wiele z nich odrestaurowano. Dzięki temu można dziś w tym mieście podziwiać zabytki architektoniczne jeszcze z czasów Piastów. Najciekawsze miejsca to gotyckie kościoły i barokowe budowle świeckie. Te najbardziej wartościowe gromadzi Ostrów Tumski. Można tam znaleźć gotyckie kościoły: Archikatedrę św. Jana Chrzciciela, Katedrę św. Marii Magdaleny, Bazylikę św. Elżbiety, Św. Krzyża, NMP na Piasku, św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława, neogotycki św. Michała Archanioła; barokowy zespół głównych budynków Uniwersytetu Wrocławskiego z Aulą Leopoldina; neogotycki budynek Dworca Głównego; gmach Opery Wrocławskiej, budynki Browaru Piastowskiego, Pałac Spätgenów, Pałac Schaffgotschów, Landeshaus, Urząd Pocztowy, wieże ciśnień przy alei Wiśniowej, Na Grobli i przy alei Kasprowicza. Oprócz tego w mieście zachowało się ponad osiem tysięcy zabytkowych kamienic.Wrocław - zabytki:


Wrocław - Rynek Główny we Wrocławiu Wrocław - Rynek Główny we Wrocławiu
Każde miasto skupia najwięcej turystów czy mieszkańców na rynkach czy skwerkach. We Wrocławiu Rynek Główny to miejsce gdzie mieszają się ze ...
Wrocław - Katedra św. Jana Chrzciciela Wrocław - Katedra św. Jana Chrzciciela
Będąc  na odwiedzinach we Wrocławiu z pewnością nie pominiemy jedynej w swoim rodzaju ikony tego miasta czyli Katedry św. Jana Chrzciciela. Bazylika o ...
Wrocław - Muzeum Narodowe we Wrocławiu Wrocław - Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Polska to kraj o bardzo bogatej historii i prawie każde miasto naszego kraju posiada bogate zasoby  zbiorów z dawnych czasów, które stanowią nie lada atrakcje dla ...
Wrocław - Panorama Racławicka Wrocław - Panorama Racławicka
PANORAMA RACŁAWICKA we Wrocławiu to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło ...
Wrocław - Pomnik Aleksandra Fredry Wrocław - Pomnik Aleksandra Fredry
Pomnik Aleksandra Fredry: na wysokim piaskowym cokole pokrytym z 3 stron inskrypcjami znajduje się, odlana z brązu, figura siedzącego poety w czamarze, z rulonem papieru i piórem ...
Wrocław - Opera we Wrocławiu Wrocław - Opera we Wrocławiu
Budynek dawnego teatru miejskiego zrealizował Karl Ferdinand Langhans w latach 1837-1841. Po pierwszym pożarze odbudował go Karl Lüdecke w latach 1866-1869, zaś po kolejnym ...
Wrocław - Hala ludowa Wrocław - Hala ludowa
Zwana także Halą Stulecia, wzniesiona została w Parku Szczytnickim we Wrocławiu w latach 1911-1913 . W 2006 roku, wraz z zespołem architektonicznym obejmującym m.in. ...
Wrocław - Fontanna we Wrocławiu Wrocław - Fontanna we Wrocławiu
Uroczyste uruchomienie fontanny odbyło się 4 czerwca 2009 roku, o godzinie 22.00, w 20 rocznicę pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. Fontanna oferuje multimedialne ...
Wrocław - Ogród Japoński we Wrocławiu Wrocław - Ogród Japoński we Wrocławiu
Wrocław nie jest miastem kipiącym zabytkami i obiektami historycznymi ale z pewnością kilka obiektów jest tu godnych obejrzenia. Wiele atrakcji turystycznych powoduje, ...
Wrocław - Uniwersytet Wrocławski Wrocław - Uniwersytet Wrocławski
Historia Uniwersytetu Wrocławskiego sięga 1702 r. i założenia Akademii Liptowskiej przekształconej w nowoczesną 10-wydziałową uczelnię, jaką jest ...
Wrocław - Ostrów Tumski we Wrocławiu Wrocław - Ostrów Tumski we Wrocławiu
Ostrów Tumski jest najstarszą częścią liczącego około 1000 lat Wrocławia. Obejmuje on kilka wysp ulokowanych pomiędzy ujściem rzek Oławy, ...
Wrocław - Mosty i kładki we Wrocławiu Wrocław - Mosty i kładki we Wrocławiu
Wrocław to miasto leżące nad Odrą oraz bogate w kanały. Takie warunki wymagały usprawnienia komunikacyjnego w postaci mostów i kładek, z których ...
Wrocław - Kościół Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu Wrocław - Kościół Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu
Kościół Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu usytuowany jest na wyspie Piasek. Gotycka świątynia o charakterze halowym, z regularną ...


Powiązane artykuły:

Wrocław zdjęcia Wrocław zdjęcia Wrocław - Wrocław ciekawostki Wrocław ciekawostki Wrocław - Wrocław mapa zabytków Wrocław mapa zabytków

Polska - miasta

Gdańsk Katowice Kraków Łódź Lublin Opole Poznań Sandomierz
Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zamość


Polska - co warto wiedziećPolska - Polskie stroje ludowe Polskie stroje ludowe
Strój ludowy, albo inaczej regionalny to element kultury wielu narodów, a ...
Polska - Kuchnia polska Kuchnia polska
W zamierzchłych czasach kuchnia polska budowana była głównie na niezbyt ...
Polska - Polskie święta Polskie święta
W polskim kalendarzu świątecznym znajduje się ogromna liczba różnego ...
Polska - Zabytki UNESCO w Polsce Zabytki UNESCO w Polsce
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości – lista ...
Polska - Polska ciekawostki Polska ciekawostki
Będąc gościem w każdym praktycznie kraju można natknąć ...
Polska - Tradycje w Polsce Tradycje w Polsce
Naród nasz to naród pod pewnym względem niesamowity. Jesteśmy ...
Polska - Kraina Otwartych Okiennic Kraina Otwartych Okiennic
Na północnym brzegu Narwi, na zachód od miasta Narew zachowały się ...
Polska - Polskie piwa Polskie piwa
Polacy piją coraz więcej piwa i wydawałoby się, że koniunktura powinna ...
Polska - Kierunki wakacyjnych wyjazdów Polaków Kierunki wakacyjnych wyjazdów Polaków
Wakacje są powodem do tego, żeby się zrelaksować po roku intensywnej pracy ...
Polska - Dzień Kobiet w Polsce Dzień Kobiet w Polsce
Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto, które z założenia ma ...
Polska - Przepisy drogowe w Polsce Przepisy drogowe w Polsce
Ogólne zasady ruchu drogowego w Europie reguluje „Konwencja wiedeńska o ruchu ...
Polska - Typowo polskie - Żubrówka Typowo polskie - Żubrówka
Żubrówka należy do najbardziej charakterystycznych polskich alkoholi. Kojarzy ...
Polska - Typowo polskie - Śliwowica Typowo polskie - Śliwowica
Śliwowica jest niezwykle charakterystycznym alkoholem, który kojarzy się z ...
Polska - Białowieski Park Narodowy Białowieski Park Narodowy
Puszcza Białowieska leży na granicy z Białorusią, częściowo na ...
Polska - Typowo polskie - Szybowce Typowo polskie - Szybowce
Polska nie należy do krajów rozpoznawalnych na świecie. Mamy wiele drobnych ...
Polska - Typowo polskie - Bursztyn Typowo polskie - Bursztyn
Spacerując po plaży nad Bałtykiem po silnym sztormie można od czasu do czasu ...
Polska - Typowo polskie - Polska gościnność. Typowo polskie - Polska gościnność.
Polska gościnność jest już legendarna, a wywodzi się nie z dzisiejszych ...
Polska - Typowo polskie - Domowe przysmaki Typowo polskie - Domowe przysmaki
W każdej kulturze znajdzie się coś, co stanowi regionalny lub nawet narodowy ...
Polska - Karnawał w Polsce Karnawał w Polsce
Kto z nas nie zna radości karnawału? Rok w rok po sylwestrowym szaleństwie przez ...
Polska - Mosty w Stańczykach Mosty w Stańczykach
Polska jest krajem niezwykle bogatym w różnego typu atrakcje. Są to ...
Polska - Bimber w Polsce Bimber w Polsce
Samogon, krzakówka, gorzała, sołtysówka, prymucha, ...
Polska - Polskie produkty regionalne Polskie produkty regionalne
Polska nie jest krajem jednorodnym kulturowo, a każdy jej fragment to inna ...
Polska - Typowo polskie - Jasna Góra Typowo polskie - Jasna Góra
Częstochowa to jedno z polskich miast, które w sensie historycznym zyskało ...
Polska - Typowo polskie - słodycze Typowo polskie - słodycze
Polskie słodycze dla Polaków znaczenie mają duże i może nie ...
Polska - Katolicy w Polsce Katolicy w Polsce
Polska ze zdeklarowanymi prawie 93% katolików pod względem religijności ...
Polska - Typowo polskie - symbole przyrody Typowo polskie - symbole przyrody
Polska przyroda jest niepowtarzalna i tak charakterystyczna, ze wielu wieszczów ...
Polska - Najchętniej odwiedzane miasta w Polsce wg liczby udzielonych noclegów Najchętniej odwiedzane miasta w Polsce wg liczby udzielonych noclegów
1. Warszawa 2. Kraków 3. Wrocław 4. Gdańsk 5. Poznań 6. ...
Polska - Boże Narodzenie w Polsce Boże Narodzenie w Polsce
Boże Narodzenie to najważniejsze polskie święto kościelne. Jednoczy ...
Polska - Hymn Polski Hymn Polski
Oficjalnym hymnem Polski od roku 1948 jest „Pieśń legionów polskich we ...
Polska - Podział administracyjny Polski Podział administracyjny Polski
Podział administracyjny państwa na mniejsze jednostki jest naturalny i niezbędny ...
Polska - Bitwa pod Grunwaldem Bitwa pod Grunwaldem
Jedna z najsławniejszych w historii bitew odbyła się 15 lipca 1410 roku na polach ...
Polska - Zapomniany kościół w Żeliszowie Zapomniany kościół w Żeliszowie
Świat jest pełen cudownych budowli, które pomimo zapomnienia i powolnego ...
Polska - Barbórka Barbórka
Barbórka, określana też czasami jako Barburka, to tradycyjne, obchodzone dnia 4 ...
Polska - Morze Bałtyckie Morze Bałtyckie
Morze Bałtyckie, nazywane też często Bałtykiem jest morzem ...
Polska - Parki narodowe w Polsce Parki narodowe w Polsce
Park narodowy to miejsce, w którym znajdują się wyjątkowe przyrodnicze ...
Polska - Autostrady w Polsce Autostrady w Polsce
Słowo "autostrada" oznacza drogę publiczną przeznaczoną do ruchu ...
Polska - Mikołaj Kopernik Mikołaj Kopernik
Mikołaj Kopernik jest postacią znaną każdemu Polakowi. Pomimo wieli ...
Polska - Ludność Polski Ludność Polski
Polska jest krajem należący do średnio zaludnionych, choć warunki ...
Polska - Śląsk Śląsk
Śląsk nierozerwalnie kojarzy się z Polską, a jednak jest to kraina ...
Polska - Polska wódka Polska wódka
Polacy znani są w Europie jako naród pijaków, a umiejętność ...
Polska - Tradycje wielkanocne w Polsce Tradycje wielkanocne w Polsce
Polska to kraj katolicki i to nie budzi niczyich wątpliwości. Statystyki są ...
Polska - Polscy nobliści Polscy nobliści
Nagroda Nobla przyznawana jest każdego roku w wielu dziedzinach ludziom z całego ...
Polska - Fryderyk Chopin Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin był nie tylko niezwykle utalentowanym muzykiem, ale także ciekawym ...
Polska - Józef Piłsudski Józef Piłsudski
Józef Klemens Piłsudski polski działacz niepodległościowy, ...
Polska - Pustynia Błędowska Pustynia Błędowska
O Pustyni Błędowskiej słyszał zapewne każdy Polak, ponieważ jej ...
Polska - Szlak Orlich Gniazd Szlak Orlich Gniazd
Szlak Orlich Gniazd jest chyba najbardziej znaną i najczęściej odwiedzaną ...
Polska - Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie
Kto z nas nie słyszał o Biskupinie? Ta niewielka starodawna wioska zrekonstruowana ...
Polska - Bieszczadzka Ciuchcia Bieszczadzka Ciuchcia
Wąskotorówek jest w naszym kraju wiele, bo wciąż jeszcze funkcjonują, ...
Polska - Dolina Rospudy Dolina Rospudy
Dolina Rzeki Rospudy znana jest każdemu Polakowi głównie z powodu toczącej ...
Polska - Polskie stadiony na Euro 2012 Polskie stadiony na Euro 2012
Dnia 18 kwietnia 2007 roku Komitet UEFA podjął pozytywną decyzję w sprawie ...
Polska - Polacy o sobie Polacy o sobie
Stereotyp to utrwalone przekonanie, które oznacza ogólnie przypisywaną ...
Polska - Kierunki emigracji Polaków Kierunki emigracji Polaków
Emigracja jest naturalnym procesem, jaki dotyczy każdego kraju bez względu na ...
Polska - Mapa polski Mapa polski
Polska - Typowo polskie - regionalne przysmaki góralskie Typowo polskie - regionalne przysmaki góralskie
Każdy, kto był przynajmniej raz w polskich górach zwłaszcza, jeśli ...

Wrocław - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies